Наш Jou Tube канал

tenor

Вибрати мову

banner 275x320

logo-osvita.ua

4b1486cdfc6caff6f578f89e0d9e17d8

4 nav

rco logo

centr ocinjuvannja_jakosti

uon

370x150 roi_logo_6

rosvita-banner

rmmk

Педпреса

pedrada

533

270913-1

Введіть логін і пароль

Дякуємо за реєстрацію..

Логін
Реєстрація

Зміст оздоровчої роботи PDF Друк e-mail
Понеділок, 23 квітня 2012, 19:53

Зміст оздоровчої роботи колективу

Рівненської класичної гімназії «Престиж»

З  2005-2006 навчального року педагогічним колективом школи проводиться значна робота з формування стійкого позитивного відношення до розуміння пріоритетності свого здоров'я й здорового способу життя. Цей напрямок роботи забезпечує збереження здоров'я дитини немедикоментозними засобами й реабілітацію дітей з найбільш поширеними шкільними захворюваннями без відриву від навчального процесу.

zd4«Школа сприяння здоров'ю»

РКГ «Престиж» організує роботу:

· по профілактиці стомлюваності школярів, охороні зору, опорно рухового апарата й ін.;

· із учнями і їх батьками по формуванню здорового способу життя;

· по організації й проведенню прогулянок і годин відпочинку для всіх класів у середині навчального дня, проведення Днів здоров'я;

·по проведенню загальногігієнічних і психокорекційних заходів, організацію рухової активності;

· по психолого-педагогічній підтримці учнів й педагогів.

Створений у школі Центр сприяння здоров'ю дозволяє налагодити чіткий зворотний зв'язок між психолого-логопедо-медико-педагічною службою школи, учителями, адміністрацією й батьками.

Головним результатом діяльності Центра сприяння здоров'ю є наявність позитивних змін у стані здоров'я дітей і підлітків, у їхній здатності до виживання в умовах свого оточення й до підтримки активних відносин із собою й з оточенням.

Здоров’язберігаюча діяльність освітньої установи неможлива без діагностики. У нашій школі проводиться моніторинг фізичного здоров'я учнів за комп’ютерно-діагностичною програмою «Школяр», моніторинг культури здоров'я учнів, моніторинг фізичної підготовленості учнів, моніторинг психологічного здоров'я учнів.

При оцінці стану здоров'я учнів використовуються конкретні показники соматичного, фізіологічного, фізичного, психічного, психосоматичного, духовно-морального здоров'я. Всі ці показники включаються в моніторинг стану здоров'я школярів – тобто систему динамічного спостереження за станом здоров'я на основі комплексних медичних і психофізіологічних обстежень різних контингентів дітей, вивчення санітарно-гігієнічних умов навчання, харчування.

У більшості випадків звертається увага на фізичний стан здоров'я (поставу, зір, роботу внутрішніх органів і т.д.), без обліку психічного стану. Але ж між фізичним і психічним здоров'ям існує прямий взаємозв'язок. Тому в школі проводиться комплексний моніторинг, що дозволяє виявити різні відхилення у функціонуванні ряду систем організму або порушення психічного здоров'я дитини.

Одним з результатів діагностики є оцінка адаптації організму учня до зовнішніх факторів. Адаптація класифікується як задовільна, незадовільна або напругу. Результати діагностики можуть бути легко використані в практиці. У системі моніторингу виробляється також оцінка адаптації старшокласників до підвищеного освітнього рівня. Оцінка функціонального стану організму школярів у динаміці навчального року поряд з аналізом успішності дозволяє визначити ефективність різних форм навчання. Це допомагає скорегувати освітній процес у відповідністі із можливостями учнів.

Інформація, що збирається в процесі валеологічного моніторингу, містить:
· особисті (індивідуальні) результати об'єктивних тестів;
· характеристику соціально-економічного статусу родини;
· санітарно-гігієнічну й медико-педагогічну характеристику умов навчання;
· екологічну характеристику стану навколишнього середовища в мікрорайоні.

Вся ця інформація зберігається в спеціалізованій комп'ютерній базі даних.

Центром сприяння здоров'ю проводиться велика робота зі збереження фізичного здоров'я, зміцнення наявного здоров'я без відриву від занять, з профілактики сезонних захворювань. Центром сприяння здоров'я збираються відомості про фактичний стан здоров'я вихованців, сформовані на основі проведення медичним персоналом, психологом, педагогічним колективом у цілому певної діагностичної роботи. Сюди входять профілактичні огляди, тестування дітей, бесіди з ними, з їхніми батьками й ін. Результати даної роботи аналізуються з метою узагальнення, виявлення існуючих тенденцій у стані здоров'я дітей і підлітків. Для одержання відомостей про несприятливі для здоров'я чинниках проводяться перевірки матеріально-технічного й санітарно-гігієнічного стану школи із залученням фахівців, контроль за організаційно-педагогічною й методичною діяльністю.

Базою оздоровчої програми школи є систематична діагностика, що охоплює всі критичні вікові групи дітей і проведена по запитах педагогів і батьків. У програму діагностики включено визначення параметрів, що характеризують рівень здоров'я, фізичний і нервово-психічний розвиток, працездатність, динаміку функціонального стану, ступінь адаптації й тривожності школяра. Результати діагностики є «відправним» пунктом для організації в школі заходів організаційного характеру. За результатами діагностики оформляються рекомендації як самому школяреві, так і батькам, учителеві фізичної культури й класному керівникові.Психолого-логопедо-медико-педагогічний супровід учнів, застосовуваний в нашій школі , служить основним способом своєчасної діагностики й корекції порушень психічного здоров'я дітей і підлітків.

Психолого-педагогічна корекція у вигляді аутотренінгів або групових релаксаційних занять проводиться в школі постійно; регулярно здійснюється контроль за дозуванням домашніх завдань.

Завданням Центру сприяння здоров'ю є забезпечення педагогічного колективу інформацією про стан здоров'я учнів, що допомагає визначити «зони тривог» і скорегувати всю наступну педагогічну діяльність із урахуванням отриманих даних. Ефективність і економічність забезпечуються наявністю комп'ютерної версії обробки результатів проведених досліджень. Зібраний банк даних і аналіз результатів дослідження дозволяють виділяти проблемні області й розробляти педагогічні технології їхнього вирішення.

Комп'ютерні інформаційно-діагностичні програми, психофізіологічні тести, індивідуальні карти здоров'я дітей, скринінг тести застосовуються в практиці школи. На підставі індивідуальних психолого-логопедо-медико-педагогічних карт  учнів  розробляється тактика оздоровчих і профілактичних заходів.

На основі моделі організації структури сприяння здоров'ю у школі розроблена концепція здорового способу життя, реалізована в умовах загальноосвітньої школи, метою якої є сприяння формуванню стійкої мотивації здорової життєдіяльності, виховання навичок фізичної, психічної й моральної діяльності в повсякденному житті.


Напрямки роботи

"Школи сприяння здоров'ю"

Одним із головних напрямків роботи Центра сприяння здоров'ю є контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей. Здійснюється він при первинному обстеженні, а надалі при щорічних оглядах учнів лікарями фахівцями. При первинному обстеженні дається оцінка стану здоров'я, фізичного розвитку дитини, вирішується питання про групи здоров'я, про індивідуальні призначення корекційної роботи. При повторних обстеженнях оцінюється динаміка стану здоров'я, фізичного розвитку дітей, ураховується ефективність впливу засобів реабілітації, лікування, корекції, результати доводять до відома вихователів, учителів (класних керівників), здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом, профілактикою травматизму. Постійно враховуються індивідуальні особливості стану здоров'я дитини і його емоційний стан. Профілактика й корекція здоров'я учнів, передбачені другим напрямком роботи Центра, включають крім перерахованих методів організаційно педагогічні заходи й способи немедикоментозної терапії. Розробляються методи індивідуального підходу учнів у процесі навчання й виховання на основі фізико-гігієнічних рекомендацій. Для учнів, що потребують спеціальних методів роботи, фахівцями-медиками, психологом проводяться індивідуальні й групові заняття:релаксація,аутотренінг.

Третій напрямок передбачає профілактику й корекцію опорно-рухового апарата. Як основні методи лікування застосовується масаж і лікувальна гімнастика, а як профілактичні міри - комплекс фізкультурно-оздоровчої роботи з усіма учнями. З метою підвищення рухової активності дошколят передбачені динамічні паузи, прогулянки на свіжому повітрі, спортивні годинники, години відпочинку. Діти відвідують спортивні секції.

Четвертий напрямок роботи Центра включає комплекс загальоздоровчих заходів, націлених на підвищення резистентності організму дітей і підлітків, велику увагу забезпеченню раціонального й повноцінного харчування учнів.

П'ятий напрямок передбачає організацію навчально-виховного процесу відповідно до умов, що сприяють всебічному розвитку дитини, одержанню їм високого рівня знань при збереженні його здоров'я: на уроках і в позаурочній роботі застосовується здоровьесберегающие технології утворення, в основі яких загалькласна взаємодія, мікрогрупова й індивідуальна робота.

Шостий напрямок роботи Центра сприяння здоров'ю включає профілактику порушення зору. Здійснюється вона за рахунок дотримання гігієнічних нормативів, физкультминутки на уроках у всіх класах, спеціальних вправ для корекції зору у всіх класах.

У школі є матеріальна база для проведення заходів щодо оздоровлення й збереження здоров'я учнів і працівників школи: 2 спортивних зали, обладнана спортивна площадка, медичний кабінет, стоматологічний кабінет, зал ЛФК, тренажерний зал, кабінет соціально-психологічної служби.

Соціально-психологічна служба займається питаннями діагностики й корекції емоційної сфери, сфери спілкування, навчання батьків і педагогів спілкуванню з дітьми. Ведеться робота з вивчення й корекції мікроклімату родиною критичних вікових періодів, що вчаться. Здійснюється регулярно співробітництво з поліклініками.

Медики школи проводять масаж, вітамінотерапію, фізіотерапевтичне й стоматологічне лікування, оздоровчі й профілактичні заходи. У системі проводяться заняття з учнями в басейні під контролем інструктора із плавання.

За результатами диспансерного обстеження створюються групи дітей для спеціальних занять на уроках фізкультури, призначається масаж і інші процедури.

zd3Регулярно проводяться дні здоров'я.

Як правило, про необхідність пильної уваги до здоров'я дітей батьки згадують, коли в дитини виникають серйозні медичні проблеми й не розуміють значимості профілактики можливих порушень здоров'я. Виходячи із цього, колектив школи вважає пріоритетним необхідність здійснення просвітительської роботи серед батьків. Регулярні зустрічі батьків з медичними фахівцями дозволяють кваліфіковано відповідати на питання, що виникають у батьків і знайомити їх з елементарними способами саморегуляції фізичного й психічного здоров'я, як самих батьків, так і дітей.

Оптимальною моделлю «Школи здоров'я» можна б визнати таку, у якій навчально-виховний процес організований таким чином, щоб у ньому кожний учасник спільної освітньої діяльності мав би можливість управляти своїм здоров'ям. Для досягнення цієї мети необхідно у всіх учнів і педагогів сформувати так зване саногенное мислення, тобто мислення, здатне управляти поводженням так, щоб при цьому зберігалося власне здоров'я й здоров'я навколишніх.

У процесі управлінської діяльності, спрямованої на здійснення здоров’язбереження в загальноосвітній установі, виникає необхідність розподілу функцій між директором, його заступниками, педагогами, психологами, фахівцями-медиками, працівниками харчоблока й ін. Діяльність по збереженню й зміцненню здоров'я що навчаються, вихованців буде більше ефективна, якщо за кожним з названих фахівців закріплені конкретні обов'язки по забезпеченню здоров’язбереження.

 
Рівне:
weather.in.ua - погода в Україні - прогноз погоди в Україні на 3 та 5 днів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наші партнери
 • 4.png
 • 331aad7-21.jpg
 • 10404858_1511440672450531_6642915776643052105_n.jpg
 • d5am14na_.jpg
 • flex-logo.jpg
 • img_1.jpg
 • logo 1.jpg
 • new_logo.jpg
 • normal_2029.jpg
 • photo.jpg
 • ukrainian_red_cross_symbol.jpg
 • zavantazenna11-20d23c8ac4.jpg
Лічильник відвідувачів

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні282
mod_vvisit_counterВчора414
mod_vvisit_counterЗа тиждень1761
mod_vvisit_counterПопередній тиждень1475
mod_vvisit_counterЗа місяць1113
mod_vvisit_counterПопредній місяць7875
mod_vvisit_counterВсього822875

Online (на протязі 20 хв.): 4
Ваш IP: 18.205.109.152
,
Зараз: 2020-07-03 22:44