Роздрукувати цю сторінку

Школа творчості

Оцініть цей елемент
(0 голоси)
Школа творчості

У нашій школі фраза «будь яка дитина унікальна» - аксіома.

Життєвий досвід показує, що школа далеко не завжди позитивно впливає на цілісний розвиток молодої людини. Наприклад, за умови високої успішності в навчанні школяр може мати погане здоров’я, бути соціально непристосованим до життя, володіти низькою мотивацією досягнення успіхів у самостійному житті. А учні з низькою успішністю у переважній більшості випадків мають вищу валеологічну стійкість до життєвих невдач. У нашій школі провідну роль відіграє не якість освіти, а розуміння цілі освіти, яка не зводиться лише до освіченості й компентенції. Ціллю освіти в ліцеї є цілісний і стійкий розвиток людини як умова її духовності та удосконалення. Адже ліцеїст – це не лише учень, який зобов’язаний оволодіти певним обсягом знань, але й людина з її генетичною програмою розвитку, яка певним чином визначає її здоров’я і психофізіологічні якості. Ці якості носять первинний характер, якості особистості – вторинний, оскільки вони визначаються соціально-педагогічними чинниками, організацією способу життя дитини, соціальним середовищем. Освіченість – це вже третинний результат. Саме тому в ліцеї термін «обдарована дитина» вживається лише в контексті «академічно обдарована дитина», «творчо обдарована дитина», «комунікативно обдарована дитина» тощо. Дефініція «якість освіти» у закладі визначається як наявність високих коефіцієнтів кореляції між усіма показниками цілісного розвитку дитини, це наявність інтегративних вузлів, вершин (акме) у структурі людини як суб’єкта життя, бо головне призначення школи – допомога включенню школяра в соціум.

Останнє від Super User